Cliëntenraad voor onze RAV

RAV’s zijn wettelijk verplicht om een cliëntenraad te hebben. Een cliëntenraad vertegenwoordigt de algemene belangen van cliënten die gebruik maken van het ambulancevervoer.

De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie en het management van de RAV over onderwerpen die cliënten aangaan zoals:

  • bereikbaarheid en toegankelijkheid van de ambulancezorg
  • kwaliteitsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek
  • patiëntveiligheid en informatieveiligheid
  • zorgcoördinatie
  • regionale spreiding & beschikbaarheid van ambulances
  • prestaties van de RAV

Ook heeft de cliëntenraad op onderdelen instemmingsrecht. Op die manier werkt de cliëntenraad mee aan de verdere verbetering van de kwaliteit van ambulancezorg.

Eén cliëntenraad voor Brabant 

Voor het inrichten van één cliëntenraad in de provincie Noord-Brabant heeft onze RAV de samenwerking gezocht met de ambulancezorg van GGD Brabant-Zuidoost. Dit heeft een aantal redenen: onze RAV’s werken al intensief samen, onder meer op de meldkamer ambulancezorg in Den Bosch. Ook werken we zoveel mogelijk op een eenduidige manier en zijn we beide publieke diensten met een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten in Brabant.

De enige harde voorwaarde voor deelname aan de cliëntenraad is dat men in Brabant moet wonen. De leden hoeven zelf geen ervaring met ambulancezorg te hebben. Maar het is wel belangrijk dat zij affiniteit met zorg hebben en de wil om de belangen van een grote groep te behartigen. Na een selectieronde zijn vijf enthousiaste leden benoemd. Drie van hen wonen in de regio Brabant Midden-West-Noord, twee leden wonen in Brabant-zuidoost. Een van de leden heeft de rol van voorzitter.

Oud-directeur RAV, Ger Jacobs: “We merkten door de vele vragen die de leden stelden, dat zij zich goed hebben verdiept in onze sector. Dat deden zij bijvoorbeeld door onze meerjarenplannen te lezen en de websites te bekijken. We zijn blij met de grote betrokkenheid van de cliëntenraad bij onze RAV’s en zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.”   

GGD-directeur Ellis Jeurissen: “Onze Cliëntenraad is van strategisch niveau, divers van samenstelling en met aandacht voor patiënten en medewerkers. Leergierig, positief kritisch en omgevingsbewust. Het houdt ons scherp en ik vind het erg prettig dat de twee RAV’en in Brabant samen één cliëntenraad hebben ingericht.’”

Even voorstellen…

De leden van de cliëntenraad stellen zich graag aan je voor en leggen uit waarom zij gekozen hebben om hieraan deel te nemen.

Raf Daenen

Raf Daenen

voorzitter

“Openbare gezondheid en veiligheid is een groot maatschappelijk goed.”

Lees verder

Nynke Hosseinion

Nynke Hosseinion

lid

“Ik richt me graag op kwaliteitszorg voor cliënten: wat is het beste voor deze persoon?”

Lees verder

Astrid van Helvoort

Astrid van Helvoort

Lid

“Door mijn bedrijfskundige achtergrond bekijk ik de RAV door een andere bril.”

Lees verder

Hanneke van Esser

Hanneke van Esser

lid

“Ik ​wil graag mijn steentje bijdragen aan deze fantastische organisatie”

Lees verder

Nicolien Badura

Nicolien Badura

lid

“Ik ben me bewust van de publieke taak van de RAV”

Lees verder

Eerste bijeenkomsten 

Het is de bedoeling dat de raad ongeveer vier keer per jaar bij elkaar komt, afwisselend in een van beide regio’s. Hierbij is ook altijd een directeur aanwezig. Op 30 september 2021 kwam de cliëntenraad voor het eerst bij elkaar om kennis te maken. In november vorig jaar vond de eerste officiële vergadering plaats; in verband met het oplopende aantal covidbesmettingen gebeurde dat online. Inmiddels is de raad weer een paar keer bijeen geweest. Meestal wordt in overleg een thema gekozen. In de laatste vergadering was dat de personeelskrapte in de ambulancezorg. Hierbij was ook een vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad aanwezig.

Kan ambulancezorg beter? 

We vinden het belangrijk om meningen van patiënten te horen. Daarmee kunnen we de ambulancezorg verder verbeteren. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken.
Let op! De cliëntenraad is er niet voor de behandeling van een klacht over de geleverde zorg. Daarvoor kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris.

Stel je vraag aan de cliëntenraad

9 + 7 =