1.  » 
  2. Hoe we werken
  3.  » Kwaliteit

Kwaliteit vraagt aandacht

Om continu aan de kwaliteit van onze diensten te werken, organiseren we dat met een kwaliteitsmanagementsysteem. Ook interne controles op ons proces, onze werkwijze en de kwaliteiten van onze medewerkers zijn onderdeel van dat systeem.

We toetsen en evalueren de zorg die we aan patiënten verlenen regelmatig en voeren een actief klachtenbeleid. Wat we kunnen meten, meten en verbeteren we. Onder andere via scholing.

We zijn HKZ-gecertificeerd. We toetsen ons kwaliteitssysteem van zorg (de twee meldkamers en de ambulancezorg) aan de hand van het HKZ-certificatieschema Ambulancezorg van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Dit schema omvat de eisen van NEN-EN-ISO 9001.

Onze patiënten staan centraal. Op en rond de ambulance, maar ook daarbuiten. Daarom gaan we zorgvuldig en veilig met de gegevens om. We voldoen aan de informatiebeveiligingsnorm in de zorg (de NEN7510-norm) en blijven onze informatiebeveiliging verbeteren.

 

Veilig omgaan met patiëntgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn, eist dat duidelijk is waarvoor wij persoonsgegevens verwerken en dat we ze goed beveiligen. We hebben deze zaken geregeld in ons privacybeleid.

 

Cliëntenraad

RAV’s zijn wettelijk verplicht om een cliëntenraad te hebben. Een cliëntenraad vertegenwoordigt de algemene belangen van cliënten die gebruik maken van het ambulancevervoer. Voor het inrichten van één cliëntenraad in de provincie Noord-Brabant heeft onze RAV de samenwerking gezocht met de ambulancezorg van GGD Brabant-Zuidoost. De leden van de cliëntenraad stellen zich hiernaast graag voor en leggen uit waarom zij gekozen hebben om hieraan deel te nemen.

 

Patiëntveiligheid

Ons veiligheidsbeleid: het belang van veilig werken in de ambulancezorg