De Verpleegkundig Specialist op straat

Ons doel: het bieden van de juiste zorg aan de patiënt, op de juiste plaats en op de juiste tijd. Daar schakelen we soms ook een verpleegkundig specialist voor in. Die doet net als onze ambulanceteams wat het beste voor de patiënt is. Als het nodig is om naar het ziekenhuis te gaan, dan doen we dat. Als we beter ter plekke kunnen helpen, dan kiezen we daarvoor. We denken dat we zo én betere hulp bieden én onnodige ritten verminderen.

Het team van verpleegkundig specialisten is 7 dagen per week beschikbaar. De meldkamer coördineert hun werk. Dankzij de rapid responder-voertuigen zijn ze snel waar ze moeten zijn. In zo’n rapid responder zit dezelfde apparatuur als in een gewone ambulance. Minus de brancard. Mocht het toch nodig zijn om naar het ziekenhuis te gaan, dan wordt daarvoor alsnog een ambulance opgeroepen.

Uitgebreid takenpakket

De verpleegkundig specialist mag extra medische handelingen verrichten die het ambulancepersoneel niet mag doen. Het geven van sterkere medicatie tegen de pijn, het maken van een echo, het hechten van wondjes of starten met een medicijnbehandeling. De verpleegkundig specialist is opgeleid om deze handelingen te doen.

De verpleegkundige bepaalt de juiste zorg zoveel mogelijk samen met de patiënt. Naast reactiesnelheid en snel kunnen starten met hulp is het voor de patiënt fijn om niet onnodig naar het ziekenhuis te hoeven.

Onderzoek naar de effecten

De verpleegkundig specialisten zijn er ook voor hun collega’s op de ambulance. Bijvoorbeeld om de juiste zorg voor de patiënt af te stemmen of om extra handelingen uit te voeren. Tijdens de pilot onderzocht de Hogeschool Arnhem-Nijmegen de meerwaarde van de inzet van verpleegkundig specialisten in de ambulancezorg.

Ga naar de uitkomsten van het onderzoek.

In het tijdschrift De Verpleegkundig Specialist verscheen een interview over de pilot in Tilburg.