1.  » 
  2. Hoe we werken
  3.  » Innoveren

Innoveren

Om de beste hulpverlening te bieden, blijven we innoveren: ons materiaal, onze mensen, de structuur en het netwerk waarin we werken. Elk onderdeel wordt doorlopend bestudeerd en verbeterd. Soms met enorme innovaties, en soms ook met slimme, kleine veranderingen die een grote impact hebben.

Ons medisch stafbureau, ook wel MSB, speelt hierbij een grote rol. Het MSB bestaat uit de manager Zorg, vier artsen en negen verpleegkundig specialisten. Het bewaakt en verbetert de kwaliteit van zorg binnen de RAV. Dit doen zij onder andere door de scholing die de medewerkers van de RAV krijgen medisch-inhoudelijk te evalueren en te verbeteren. Ze bewaken de kwaliteit van zorg door de medewerkers feedback te geven op de uitgevoerde hulpverlening. Als het nodig is, wordt de medewerker extra getraind. Het MSB speelt ook een grote rol bij de afhandeling van vragen en klachten.

De kwaliteit van de zorg wordt bewaakt en als het nodig is verbeterd. De gebruikte protocollen worden kritisch getoetst aan de huidige inzichten en beschikbare wetenschappelijke studies.

“Alles voor de patiënt”

Het MSB voert zelf onderzoek uit om de zorg voor de patiënt naar een nog hoger niveau te brengen. Ook werken zij mee aan projecten van ketenpartners en andere externen. Alles is er op gericht om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoefte van de patiënt, de medewerker en de organisatie.

Verenigd in een consortium

De leden van het Medisch Stafbureau zijn met leden van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen verenigd in het Impact Consortium. Doel van dit consortium is het evalueren van de implementatie van de verpleegkundige in de spoedeisende ambulancezorg. Hier lees je er meer over.

 

Pilot Zorgcoördinatie

Samenwerking met alle partners in de zorgketen om de zorgvraag van de patiënt zo goed mogelijk te beantwoorden

Pilot verpleegkundig specialist op straat

We onderzoeken samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen wat de meerwaarde is van een verpleegkundig specialist op straat.