RAV Brabant Midden-West-Noord https://www.ravbrabantmwn.nl Ambulancezorg vanuit het hart Fri, 21 Feb 2020 14:03:12 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-32x32.png RAV Brabant Midden-West-Noord https://www.ravbrabantmwn.nl 32 32 CZO-accreditatie https://www.ravbrabantmwn.nl/czo-accreditatie/ https://www.ravbrabantmwn.nl/czo-accreditatie/#respond Thu, 20 Feb 2020 14:46:51 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7702
 » 

Opleiding tot ambulanceverpleegkundige krijgt CZO-accreditatie

Sinds eind vorig jaar biedt onze RAV mensen met een diploma HBO-v een opleiding tot ambulanceverpleegkundige aan. Het College Zorg Opleidingen (CZO) heeft deze opleiding nu geaccrediteerd. Dat betekent dat alle studenten bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van de opleiding een CZO-diploma ontvangen.

Na Ambulancezorg Groningen is RAV Brabant Midden-West-Noord het tweede opleidingsinstituut dat deze opleiding verzorgt.

In oktober 2019 is de eerste groep studenten gestart. De lessen volgen zij in ons opleidingscentrum in Uden. Eind april ronden zij het theoretische gedeelte af om zich volledig te gaan richten op de praktijk. Intussen zijn nieuwe studenten geselecteerd voor de groep die in mei van start gaat. Deze groep volgt de opleiding op onze nieuwe scholingslocatie in Ulvenhout, die op 1 februari officieel geopend is.

Meer informatie over de opleiding vind je hier.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/czo-accreditatie/feed/ 0
Opening ambulancepost Ulvenhout https://www.ravbrabantmwn.nl/opening-ambulancepost-ulvenhout/ https://www.ravbrabantmwn.nl/opening-ambulancepost-ulvenhout/#respond Wed, 19 Feb 2020 12:58:57 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7680
 » 

Feestelijke opening ambulancepost Ulvenhout

Op 1 februari was het zover: de officiële heropening van de ambulancepost in Ulvenhout. Alles was in de ambulancegarage in gereedheid gebracht om zo’n 80 gasten te ontvangen: de gemeente Breda en buurgemeenten, ketenpartners, het bouwteam en collega’s werkzaam op de post zelf. De gasten kwamen binnen via de rode loper en een ballonnenboog waar ze werden opgevangen door onze gastvrouwen. Al snel was het gezellig druk in de garage waar we de gasten ontvingen met koffie en thee met een petit-fourtje.

Om 10.45 uur opende directeur Ger Jacobs de ochtend en vertelde over de totstandkoming en duurzaamheid van de post. Daarna gaf hij het woord aan mevrouw Miriam Haagh, wethouder Gezondheid van de gemeente Breda. Zij benadrukte het belang van de post voor de regio Breda en gaf aan trots te zijn op deze mooie locatie. Daarna volgde de openingshandeling, waarvoor we een film hebben laten maken. Deze was te zien op een groot scherm.

Daarna ging de film over op ‘live action’: het ambulanceteam kwam de garage binnenlopen en overhandigde het koffertje met daarin een schaar. Na het aftellen, knipte mevrouw Haagh een lint door waarmee de post officieel heropend was. De gasten konden vervolgens een kijkje nemen in het pand. We sloten de feestelijkheden af met een lunch.

Ook de pers was bij de opening aanwezig. Er verscheen een artikel in krant BN De Stem en een nieuwsitem op lokale tv-zender BredaNu.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/opening-ambulancepost-ulvenhout/feed/ 0
RAV betaalt kosten gebruikte AED https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-betaalt-kosten-gebruikte-aed/ https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-betaalt-kosten-gebruikte-aed/#respond Wed, 19 Feb 2020 11:54:22 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7652
 » 

Kosten AED declareren bij RAV

Defibrillatoren of AED’s hangen op duizenden plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, in bedrijven en winkels. Een AED wordt gebruikt bij een reanimatie, om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen. Als de AED gebruikt is, moet de eigenaar onder meer de elektrodenpads vervangen.. De eigenaar van de AED kan deze kosten verhalen bij de zorgverzekeraar van het slachtoffer. Maar in de praktijk gebeurt dat weinig, omdat men vaak niet weet wie het slachtoffer is. En als het slachtoffer is overleden, vinden bezitters van de AED het vaak te pijnlijk om nabestaanden met de kosten lastig te vallen. Het gevolg is dat bedrijven, winkels en sportverenigingen vaak zelf voor de kosten opdraaien.Deze regeling is nu aangepast. De eigenaar van een AED kan de kosten voor het weer gebruiksklaar maken rechtstreeks indienen bij de RAV in de eigen regio.

Welke kosten declareren?

De kosten die gedeclareerd kunnen worden, moeten rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van een AED bij een verzekerd persoon. Reguliere, eventueel terugkerende, kosten zoals de vervanging van de batterij vallen buiten de vergoeding. Te declareren kosten zijn:
– vervangen van elektrodenpads
– uitlezen van de AED
– batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen moet worden
– gebruiksklaar maken van de AED

Hoe declareren?

Ga naar het declaratieformulier.

 

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-betaalt-kosten-gebruikte-aed/feed/ 0
11-2: Europese dag van alarmnummer 112 https://www.ravbrabantmwn.nl/11-2-europese-dag-van-alarmnummer-112/ https://www.ravbrabantmwn.nl/11-2-europese-dag-van-alarmnummer-112/#respond Tue, 11 Feb 2020 08:45:20 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7605
 » 

11-2: Dag van 112

11 februari (11-2) is de Europese dag van het alarmnummer 112. In Nederland wordt het alarmnummer ruim vijf miljoen keer per jaar gebeld. Mensen mogen altijd bellen naar 112 als elke seconde telt. Niet alleen als mensenlevens in gevaar zijn en een ambulance nodig is, maar ook als onmiddellijk politie of brandweer nodig is.

Wie met een vaste telefoon belt naar 112, komt automatisch terecht bij de meldkamer in de eigen regio. De beller krijgt dan de vraag welke hulp nodig is: politie, brandweer of ambulance. Bel je met een mobiele telefoon naar 112, dan kom je terecht bij de alarmcentrale van de Nationale Politie in Driebergen. Je wordt daarna doorgeschakeld naar de gevraagde hulpdienst in jouw regio. In Brabant zijn dat onze meldkamers ambulancezorg in Den Bosch en Tilburg.

Wist je dat…

112 geldt voor heel Europa? Wie binnen Europa op reis is, hoeft dus nooit na te denken over wat het plaatselijke alarmnummer is. Op mobiele telefoons werkt 112 trouwens áltijd. Dus ook als je beltegoed op is, je abonnement is verlopen of de telefoon vergrendeld is met een pincode.

Andere nummers

Naast 112 zijn er nog andere landelijke telefoonnummers (spoed en minder spoed) die uitkomen op de meldkamer:

  • Voor niet-dringende politieaangelegenheden is er het landelijke nummer 0900-8844, Geen spoed, wel politie.
  • Om anoniem tips rond criminaliteit te melden, is er het nummer 0800-7000, Meld Misdaad Anoniem.
  • Het alarmnummer van de dierenpolitie is: 144, Red een dier.
  • Het nummer 0900-0113 is bestemd voor mensen die gedachten over zelfmoord hebben. 113, Zelfmoordpreventie

 

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/11-2-europese-dag-van-alarmnummer-112/feed/ 0
Team Ambulance: de tussenstand https://www.ravbrabantmwn.nl/team-ambulance-de-tussenstand/ https://www.ravbrabantmwn.nl/team-ambulance-de-tussenstand/#respond Fri, 10 Jan 2020 07:13:53 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=6660
 » 

Met de ‘bus’ naar de basisschool

In 2016 startte Team Ambulance met het bezoeken van basisscholen. Begin 2020 maken we de tussenstand op.

Het doel is om eind 2021 15.000 basisschoolleerlingen les te hebben gegeven over 112 bellen en de ambulance. In 2016, het eerste jaar én het pilotjaar, werden meer dan 40 scholen bezocht: in elke gemeente van ons werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord selecteerden we één basisschool waarvan twee klassen (onderbouw en bovenbouw) werden bezocht. Inmiddels kunnen scholen zelf een bezoek aanvragen via de website van de RAV.

Mijn opa was ook met de ambulance mee!

De kinderen waren erg enthousiast. In de onderbouw gaan steevast de vingertjes omhoog om de ervaringen te delen: elke kleuter heeft wel iets te vertellen. Familieleden zijn vervoerd of ze hebben de ambulance in de straat gezien of met lichten en sirenes voorbij zien komen. Zij zijn vooral gericht op het ambulancevoertuig, en staan te trappelen om er een kijkje in te nemen. De kinderen uit de bovenbouw komen met goede, kritische vragen en willen het naadje van de kous weten over de manier waarop ambulancezorg werkt. Ook onze vrijwilligers van Team Ambulance hebben er plezier in om op deze manier hun kennis uit te dragen.

De stand van zaken per 1 januari 2020 is als volgt.  In de afgelopen 4 jaar (1 januari 2016 tot 1 januari 2020) werden:

  • Ongeveer 120 basisscholen en 230 klassen bezocht met in totaal circa 6160 leerlingen
  • 165 klassen in de onderbouw en 65 klassen in de bovenbouw
  • 6400 lesboekjes uitgedeeld

Naast het bezoeken van basisscholen, het oorspronkelijke doel waar Team Ambulance voor in het leven geroepen is, waren we ook present op een aantal evenementen waar veel kinderen aanwezig waren, namelijk bij Rescue Vlissingen, op open dagen van onszelf en van ketenpartners, en op conferenties van de acute zorg.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/team-ambulance-de-tussenstand/feed/ 0
Indicatoren kwaliteit van zorg https://www.ravbrabantmwn.nl/indicatoren-kwaliteit-van-zorg/ https://www.ravbrabantmwn.nl/indicatoren-kwaliteit-van-zorg/#respond Tue, 10 Dec 2019 07:41:31 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=6691
 » 

Goede zorg is veel meer dan op tijd zijn

Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) zetten zich samen met hun ketenpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en te verbeteren. De kwaliteit van de ambulancezorg wordt momenteel vooral beoordeeld op de aanrijtijd. Een bredere set kwaliteitssignalen doet de zorg aan patiënten meer recht. Koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft daarom samen met diverse ketenpartners het eerste landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ontwikkeld. Dit is op 12 december jl. aangeboden aan Zorginstituut Nederland.

Het nieuwe kwaliteitskader is voor de ambulancesector een grote stap voorwaarts, omdat de focus meer ligt op kwaliteit dan op tijd. Bij de ontwikkeling is gekeken naar patiëntervaringen, pijnmeting en behandeling, tijdigheid en samenwerking met ketenpartners. De zeven uitgangspunten van goede zorg, beschreven in de Nota goede ambulancezorg, vormen de basis.
Ook het hele ambulanceproces is hierin meegenomen: van het aannemen en beoordelen van de zorgvraag door de meldkamercentralist ambulancezorg, de zorg aan de patiënt en het vervoer tot aan de overdracht van de patiënt aan een andere zorgverlener.

Vanaf 2020 zijn 13 kwaliteitssignalen meetbaar, de andere volgen de komende drie jaar. Het kader biedt ambulancehulpverleners inzicht in wat zij nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren. Voor patiënten maakt het kader duidelijk wat zij kunnen verwachten van ambulancezorg. En zorgverzekeraars kunnen het kader gebruiken in hun gesprekken met RAV’s over de inkoop van zorg, maar ook om de kwaliteit van zorg bespreekbaar en beheersbaar te maken.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/indicatoren-kwaliteit-van-zorg/feed/ 0
Opleiding naar andere functie https://www.ravbrabantmwn.nl/opleiding-naar-andere-functie/ https://www.ravbrabantmwn.nl/opleiding-naar-andere-functie/#respond Tue, 10 Dec 2019 07:37:42 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=6686
 » 

Van chauffeur naar verpleegkundige

In september 2019 startte de Hogeschool Utrecht voor het tweede jaar met de duale BMH-opleiding voor ambulancechauffeurs tot Medisch Hulpverlener Ambulancezorg. Deze opleiding duurt in totaal drie-en-een-half jaar, waarvan studenten de eerste twee jaren twee dagen per week naar school gaan en daarnaast blijven werken als ambulancechauffeur. Het laatste deel van de opleiding werk je boventallig als derde op de ambulance, als medisch hulpverlener in opleiding.

Een belangrijke toelatingseis is dat er een arbeidsovereenkomst is met een ambulancedienst voor tenminste 24 uur per week, waarbij directe patiëntenzorg een voorwaarde is. De werkgever selecteert zelf de kandidaten voor deze opleiding. Ambulancechauffeurs Dave en Paul volgen vanuit onze RAV de opleiding en delen hun ervaringen.

Dave

Dave

Ambulancechauffeur

“Het volgen van de duale BMH-opleiding zie ik als een unieke kans”

Lees verder

Paul

Paul

Ambulancechauffeur

“Van de chauffeursstoel naar die van de bijrijder”

Lees verder

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/opleiding-naar-andere-functie/feed/ 0
Samenwerken op personeelsgebied https://www.ravbrabantmwn.nl/samenwerken-op-personeelsgebied/ https://www.ravbrabantmwn.nl/samenwerken-op-personeelsgebied/#respond Tue, 10 Dec 2019 07:30:44 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=6680
 » 

RAV en ETZ bundelen de krachten

Onze RAV gaat intensief samenwerken met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg op het gebied van opleiden en behouden van medewerkers. Beide organisaties hebben een intentieverklaring getekend om ziekenhuisverpleegkundigen die werkzaam zijn op de spoedeisende hulp, intensive care en hartbewaking een aantrekkelijk toekomstperspectief te bieden.

Anders dan veel mensen denken, zijn de ambulancedienst en het ziekenhuis aparte organisaties. Ze werken weliswaar intensief samen als het om vervoer van patiënten gaat, maar op gebied van personeelsbeheer is er nog een wereld te winnen. Zo was het tot voor kort niet ongebruikelijk dat aan elkaars medewerkers werd getrokken. Met als resultaat verpleegkundigen die voor de keuze stonden: werken in het ziekenhuis óf op de ambulance. De schotten tussen beide organisaties gaan weg waardoor zo’n keuze in de toekomst niet meer nodig is. Want verpleegkundigen krijgen de mogelijkheid om afwisselend in het ziekenhuis en op de ambulance te werken. Dit biedt meer variatie in het werk. Bovendien zorgt de kruisbestuiving voor een betere uitwisseling van ervaringen en ideeën, waardoor de zorg in de keten een positieve impuls krijgt. Een drempel om dit alles te realiseren is er nauwelijks: de werkzaamheden bij de RAV en het ETZ liggen in elkaars verlengde en vereisen voor een deel dezelfde opleidingen en vaardigheden.

Het intensiveren van de samenwerking is mede het gevolg van het tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen in de spoedzorg. Bart Berden, bestuursvoorzitter ETZ: “Door de schaarste is het niet zinvol om samen in een lege vijver te vissen. We kunnen daarom beter in onze regio de krachten bundelen en samen de verantwoordelijkheid nemen voor het behouden van uitmuntende spoedzorg in Midden-Brabant. Het ETZ is daartoe ook verplicht als hét traumacentrum voor de provincie.” RAV-directeur Ger Jacobs onderschrijft de gezamenlijke regionale taak. “We werken daarom al geruime tijd strategisch samen. Desondanks is nog veel meer mogelijk. Het tekenen van de intentieverklaring biedt ons nu ook die ruimte.

De overeenkomst maakt het mogelijk dat medewerkers heel gemakkelijk over en weer gedetacheerd kunnen worden. Op 12 november vond bij ambulancepost Tilburg-Zuid, pal naast het ziekenhuis, de eerste bijeenkomst plaats voor medewerkers van beide organisaties. Hier kregen zij uitleg over de verschillende mogelijkheden voor een duobaan en het volgen van opleidingen binnen de acute zorg. De samenwerking beperkt zich trouwens niet tot de huidige medewerkers. De RAV en ETZ gaan ook samen deelnemen aan aan promotieactiviteiten op scholen en banenmarkten om de spoedzorg bij jongeren onder de aandacht te brengen. Ook worden  gecombineerde stageplekken en werkervaringsplaatsen gecreëerd waarmee studenten en andere belangstellenden aan beide organisaties kunnen snuffelen.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/samenwerken-op-personeelsgebied/feed/ 0
Akkoord Pilot Zorgcoordinatie https://www.ravbrabantmwn.nl/akkoord-pilot-zorgcoordinatie/ https://www.ravbrabantmwn.nl/akkoord-pilot-zorgcoordinatie/#respond Tue, 10 Dec 2019 07:27:01 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=6674
Home » 

Groen licht voor pilot ‘Zorgcoördinatie in de Bossche regio’

Om de druk op de acute zorg te verminderen, de ambulance efficiënter in te zetten en ervoor te zorgen dat ambulances op tijd zijn, start in januari 2020 een aantal regionale pilots. Voor patiënten die acute zorg nodig hebben, is het belangrijk om de zorgvraag van de patiënt beter te organiseren en te coördineren, zodat deze patiënten snel bij de juiste schakel in de zorgketen terecht komen. De pilots zijn gericht op samenwerking van de betrokken partijen rondom spoedzorg.
 
Tien regio’s dienden een aanvraag in. Vier regio’s dienden plannen in van hoge kwaliteit, en hadden zo veel enthousiasme gerealiseerd bij de lokale samenwerkingspartners, dat zij groen licht kregen om per 1 januari 2020 te starten  met de pilot. We zijn er trots op om te kunnen melden dat onze RAV daar een van was. Twee regio’s moeten nog voldoen aan enkele voorwaarden, voordat ze mogen starten. Vier regio’s moeten nog tot overeenstemming komen met hun zorgverzekeraars.
Zorgcoördinatie gebeurt in samenwerking van de regionale zorgpartners in de acute keten, zoals afdelingen spoedeisende hulp (SEH’s) in ziekenhuizen, huisartsenposten, acute ggz en wijkverpleging. In de pilots gaan zij op regionale schaal alle activiteiten gericht op het triëren, afstemmen, regisseren en bewaken van de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt met een acute zorgvraag, gezamenlijk organiseren. Onderstaand kaartje geeft weer welke zorgketenpartners zijn betrokken bij de pilot ‘Zorgcoördinatie in de Bossche regio’.
 
 
Lees meer over dit onderwerp in het artikel van Ambulancezorg Nederland.
]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/akkoord-pilot-zorgcoordinatie/feed/ 0
Verbouwing post Ulvenhout https://www.ravbrabantmwn.nl/verbouwing-post-ulvenhout/ https://www.ravbrabantmwn.nl/verbouwing-post-ulvenhout/#respond Tue, 10 Dec 2019 07:23:01 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=6667
 » 

Trots op moderne post Ulvenhout 

De verbouwing van onze ambulancepost in Ulvenhout hebben we onlangs afgerond. De post is flink gegroeid: het bestaande gedeelte is compleet gerenoveerd en er is een geheel nieuw deel aangebouwd. Het pand is één keer zo groot geworden. Van de buitenkant is niet te zien dat het om een nieuw en een ouder deel gaat. Ook dit pand heeft weer de herkenbare RAV-stijl met elementen die ook terug te vinden zijn in bijvoorbeeld de ambulanceposten in Uden en Den Bosch.

Al vanaf de ontwerptekening houden we rekening met de duurzaamheid van het gebouw. Denk aan het gebruik van milieuvriendelijke materialen en besparing van energie en water. De post is gebouwd volgens de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het dak ligt vol met zonnepanelen en we hebben overal led-verlichting. Ook maken we gebruik van een WKO-installatie voor warmtekoudeopslag. Deze installatie gebruikt bodemenergie voor het verwarmen en koelen van het pand via de klimaatbeheersing.

Het gebouw is de uitvalsbasis van de ambulanceteams van regio Breda. In de garage staan 10 ambulances. Ook het aantal parkeerplaatsen is flink gestegen omdat het gebouw ook een kantoor- en scholingsruimten heeft. Onze ondersteunende functies, zoals personeelszaken en facilitaire zaken, hebben nu ook als standplaats Ulvenhout gekregen.

We zijn echt ontzettend trots op het vernieuwde pand! In het voorjaar willen we het pand dan ook officieel heropenen voor genodigden op 31 januari. De dag erna, op 1 februari kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen tijdens de open dag.

Bekijk hieronder de foto’s.

 

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/verbouwing-post-ulvenhout/feed/ 0