RAV Brabant Midden-West-Noord https://www.ravbrabantmwn.nl Ambulancezorg vanuit het hart Fri, 29 May 2020 10:17:42 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.1 https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-32x32.png RAV Brabant Midden-West-Noord https://www.ravbrabantmwn.nl 32 32 Wet Ambulancevoorzieningen https://www.ravbrabantmwn.nl/wet-ambulancevoorzieningen/ https://www.ravbrabantmwn.nl/wet-ambulancevoorzieningen/#respond Thu, 28 May 2020 09:48:59 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=8120
 1.  » 

RAV Brabant Midden-West-Noord blijft aanbieder ambulancezorg in de regio

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel Wet ambulancevoorzieningen op voordracht van minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Sport. Het doel van de wet is zekerheid bieden over ambulancezorg in de toekomst en zet dan ook in op continuïteit en kwaliteit. Per veiligheidsregio krijgt de huidige aanbieder het recht en tegelijkertijd de plicht om ambulancezorg te leveren. Dat wordt een aanwijzing voor onbepaalde tijd. Kwaliteitsnormen hebben een expliciete plek in de nieuwe wetgeving.

Ger Jacobs, directeur RAV Brabant Midden-West-Noord, zegt daarover: “Met het voorstel Wet ambulancevoorzieningen, komt na jaren van onzekerheid, eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de ambulancezorg in Nederland. Onze RAV volgt al jaren de ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet en heeft zich voorbereid om te kunnen voldoen aan de in de Wet gestelde eisen en voorwaarden. Wij zien de invoering van de Wet dan ook met vertrouwen tegemoet.”

De ambulancezorg wordt aangemerkt als niet-economische dienst van algemeen belang. De overheid bepaalt de regio-indeling, wijst één aanbieder aan en bepaalt de budgetten, tarieven, stelt eisen aan bestuur, intern toezicht en transparantie van de aanbieder en legt de kwaliteitseisen vast. De aanbieder heeft het alleenrecht op het leveren van de ambulancezorg maar ook de plicht om kwalitatief goede en tijdige zorg te leveren. De twee grootste verzekeraars in de regio blijven, net als nu het geval is, zorg inkopen bij de aangewezen aanbieder en hebben de plicht om voldoende spoedeisende en niet spoedeisende (of planbare) ambulancezorg in te kopen voor hun verzekerden.

Minister Martin van Rijn: “Goede zorg voor de patiënt staat centraal bij een cruciale zorg als de ambulancezorg. Daar moet je dag en nacht op kunnen rekenen. Dan is het van belang dat je elkaar goed kent in de regio en afspraken kan maken. Denk aan de huisartsen, spoedeisende hulpafdelingen en andere partners waar ambulancemedewerkers mee samenwerken. Een vaste aanbieder geeft rust en helderheid voor patiënten, ambulancemedewerkers en voor andere partners in de regio.”

Kwaliteitsnormen waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht houdt, hebben een expliciete plek in de nieuwe wetgeving. De ambulancesector heeft een eerste Kwaliteitskader ontwikkeld met meetinstrumenten, dat wordt doorontwikkeld naar een normerend kader. Daarnaast zal de minister andere kwaliteitsnormen opnemen in de regelgeving, in principe gebaseerd op de bestaande praktijk en eigen richtlijnen van de sector. De minister kan een bewindvoerder aanstellen of in het uiterste geval een aanwijzing intrekken als er duidelijk onder het kwaliteitsniveau wordt gefunctioneerd. De aanleiding voor het wetsvoorstel is het aflopen van de Tijdelijke wet ambulancezorg per 1 januari 2021.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/wet-ambulancevoorzieningen/feed/ 0
Onderhandelaarsakkoord https://www.ravbrabantmwn.nl/onderhandelaarsakkoord/ https://www.ravbrabantmwn.nl/onderhandelaarsakkoord/#respond Tue, 26 May 2020 09:16:06 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=8088
 1.  » 

Partijen zijn het eens over nieuwe CAO Ambulancezorg

Werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg en Welzijn hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de ambulancesector.

Han Noten, voorzitter AZN: “Met dit akkoord willen we als cao-partijen blijk geven van onze waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers in de ambulancezorg”.

De belangrijkste afspraken binnen het akkoord zijn onder meer een salarisverhoging gelijk aan de cao-ziekenhuizen: 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021. Daarnaast krijgen medewerkers een eenmalige bruto uitkering van € 1200 (naar rato) over 2019. Andere onderwerpen waarover goede afspraken zijn gemaakt zijn de onregelmatigheidstoeslag en functiewaardering. Ook bevat het akkoord afspraken over een vitaliteitspact, een regeling in het kader van het pensioenakkoord en een verruiming van het spaarverlof.

Raadpleging achterban
Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende weken met positief advies voorgelegd aan de achterban van de vakbonden en de leden van AZN. Bij een positief resultaat van deze raadplegingen is de nieuwe cao ambulancezorg een feit.

Over de cao
De cao ambulancezorg geldt voor meer dan 6000 ambulancemedewerkers van de 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland. De nieuwe cao ambulancezorg heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/onderhandelaarsakkoord/feed/ 0
RAV tijdens corona https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-tijdens-corona/ https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-tijdens-corona/#respond Tue, 31 Mar 2020 10:24:02 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7984
 1.  » 

Ambulancezorg en corona

Op 26 februari 2020 vervoerde RAV Brabant Midden-West-Noord de eerste met COVID-19 besmette patiënt in Nederland naar het ziekenhuis in Tilburg. De dagen daarna volgden de besmettingen elkaar in snel tempo op, en werd Brabant het epicentrum van de Corona-pandemie in Nederland. Waar staan we nu, een maand later?

We werken intensief samen met de ziekenhuizen en huisartsenposten, om de zorg in de keten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het aantal zorgambulances in ons werkgebied hebben we dan ook verhoogd; deze zetten we vooral in voor het overplaatsen van patiënten. In Tilburg werd een coördinatiecentrum ingericht voor het vervoer van patiënten vanuit Brabant naar ziekenhuizen in de rest van het land.

We houden vanzelfsprekend onze eigen medewerkers ook goed in de gaten. We zorgen bijvoorbeeld voor beschermende kleding, voor hun eigen veiligheid en die van de patiënt. Alles met het doel om ook tijdens de coronacrisis de beste zorg te blijven leveren.

Heb je vragen over het Coronavirus? Ga dan naar de website van het RIVM of bel 0800-1351.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-tijdens-corona/feed/ 0
CZO-accreditatie https://www.ravbrabantmwn.nl/czo-accreditatie/ https://www.ravbrabantmwn.nl/czo-accreditatie/#respond Thu, 20 Feb 2020 14:46:51 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7702
 1.  » 

Opleiding tot ambulanceverpleegkundige krijgt CZO-accreditatie

Sinds eind vorig jaar biedt onze RAV mensen met een diploma HBO-v een opleiding tot ambulanceverpleegkundige aan. Het College Zorg Opleidingen (CZO) heeft deze opleiding nu geaccrediteerd. Dat betekent dat alle studenten bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van de opleiding een CZO-diploma ontvangen.

Na Ambulancezorg Groningen is RAV Brabant Midden-West-Noord het tweede opleidingsinstituut dat deze opleiding verzorgt.

In oktober 2019 is de eerste groep studenten gestart. De lessen volgen zij in ons opleidingscentrum in Uden. Eind april ronden zij het theoretische gedeelte af om zich volledig te gaan richten op de praktijk. Intussen zijn nieuwe studenten geselecteerd voor de groep die in mei van start gaat. Deze groep volgt de opleiding op onze nieuwe scholingslocatie in Ulvenhout, die op 1 februari officieel geopend is.

Meer informatie over de opleiding vind je hier.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/czo-accreditatie/feed/ 0
Opening ambulancepost Ulvenhout https://www.ravbrabantmwn.nl/opening-ambulancepost-ulvenhout/ https://www.ravbrabantmwn.nl/opening-ambulancepost-ulvenhout/#respond Wed, 19 Feb 2020 12:58:57 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7680
 1.  » 

Feestelijke opening ambulancepost Ulvenhout

Op 1 februari was het zover: de officiële heropening van de ambulancepost in Ulvenhout. Alles was in de ambulancegarage in gereedheid gebracht om zo’n 80 gasten te ontvangen: de gemeente Breda en buurgemeenten, ketenpartners, het bouwteam en collega’s werkzaam op de post zelf. De gasten kwamen binnen via de rode loper en een ballonnenboog waar ze werden opgevangen door onze gastvrouwen. Al snel was het gezellig druk in de garage waar we de gasten ontvingen met koffie en thee met een petit-fourtje.

Om 10.45 uur opende directeur Ger Jacobs de ochtend en vertelde over de totstandkoming en duurzaamheid van de post. Daarna gaf hij het woord aan mevrouw Miriam Haagh, wethouder Gezondheid van de gemeente Breda. Zij benadrukte het belang van de post voor de regio Breda en gaf aan trots te zijn op deze mooie locatie. Daarna volgde de openingshandeling, waarvoor we een film hebben laten maken. Deze was te zien op een groot scherm.

Daarna ging de film over op ‘live action’: het ambulanceteam kwam de garage binnenlopen en overhandigde het koffertje met daarin een schaar. Na het aftellen, knipte mevrouw Haagh een lint door waarmee de post officieel heropend was. De gasten konden vervolgens een kijkje nemen in het pand. We sloten de feestelijkheden af met een lunch.

Ook de pers was bij de opening aanwezig. Er verscheen een artikel in krant BN De Stem en een nieuwsitem op lokale tv-zender BredaNu.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/opening-ambulancepost-ulvenhout/feed/ 0
RAV betaalt kosten gebruikte AED https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-betaalt-kosten-gebruikte-aed/ https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-betaalt-kosten-gebruikte-aed/#respond Wed, 19 Feb 2020 11:54:22 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7652
 1.  » 

Kosten AED declareren bij RAV

Defibrillatoren of AED’s hangen op duizenden plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, in bedrijven en winkels. Een AED wordt gebruikt bij een reanimatie, om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen. Als de AED gebruikt is, moet de eigenaar onder meer de elektrodenpads vervangen.. De eigenaar van de AED kan deze kosten verhalen bij de zorgverzekeraar van het slachtoffer. Maar in de praktijk gebeurt dat weinig, omdat men vaak niet weet wie het slachtoffer is. En als het slachtoffer is overleden, vinden bezitters van de AED het vaak te pijnlijk om nabestaanden met de kosten lastig te vallen. Het gevolg is dat bedrijven, winkels en sportverenigingen vaak zelf voor de kosten opdraaien.Deze regeling is nu aangepast. De eigenaar van een AED kan de kosten voor het weer gebruiksklaar maken rechtstreeks indienen bij de RAV in de eigen regio.

Welke kosten declareren?

De kosten die gedeclareerd kunnen worden, moeten rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van een AED bij een verzekerd persoon. Reguliere, eventueel terugkerende, kosten zoals de vervanging van de batterij vallen buiten de vergoeding. Te declareren kosten zijn:
– vervangen van elektrodenpads
– uitlezen van de AED
– batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen moet worden
– gebruiksklaar maken van de AED

Hoe declareren?

Ga naar het declaratieformulier.

 

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-betaalt-kosten-gebruikte-aed/feed/ 0
11-2: Europese dag van alarmnummer 112 https://www.ravbrabantmwn.nl/11-2-europese-dag-van-alarmnummer-112/ https://www.ravbrabantmwn.nl/11-2-europese-dag-van-alarmnummer-112/#respond Tue, 11 Feb 2020 08:45:20 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7605
 1.  » 

11-2: Dag van 112

11 februari (11-2) is de Europese dag van het alarmnummer 112. In Nederland wordt het alarmnummer ruim vijf miljoen keer per jaar gebeld. Mensen mogen altijd bellen naar 112 als elke seconde telt. Niet alleen als mensenlevens in gevaar zijn en een ambulance nodig is, maar ook als onmiddellijk politie of brandweer nodig is.

Wie met een vaste telefoon belt naar 112, komt automatisch terecht bij de meldkamer in de eigen regio. De beller krijgt dan de vraag welke hulp nodig is: politie, brandweer of ambulance. Bel je met een mobiele telefoon naar 112, dan kom je terecht bij de alarmcentrale van de Nationale Politie in Driebergen. Je wordt daarna doorgeschakeld naar de gevraagde hulpdienst in jouw regio. In Brabant zijn dat onze meldkamers ambulancezorg in Den Bosch en Tilburg.

Wist je dat…

112 geldt voor heel Europa? Wie binnen Europa op reis is, hoeft dus nooit na te denken over wat het plaatselijke alarmnummer is. Op mobiele telefoons werkt 112 trouwens áltijd. Dus ook als je beltegoed op is, je abonnement is verlopen of de telefoon vergrendeld is met een pincode.

Andere nummers

Naast 112 zijn er nog andere landelijke telefoonnummers (spoed en minder spoed) die uitkomen op de meldkamer:

 • Voor niet-dringende politieaangelegenheden is er het landelijke nummer 0900-8844, Geen spoed, wel politie.
 • Om anoniem tips rond criminaliteit te melden, is er het nummer 0800-7000, Meld Misdaad Anoniem.
 • Het alarmnummer van de dierenpolitie is: 144, Red een dier.
 • Het nummer 0900-0113 is bestemd voor mensen die gedachten over zelfmoord hebben. 113, Zelfmoordpreventie

 

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/11-2-europese-dag-van-alarmnummer-112/feed/ 0
Team Ambulance: de tussenstand https://www.ravbrabantmwn.nl/team-ambulance-de-tussenstand/ https://www.ravbrabantmwn.nl/team-ambulance-de-tussenstand/#respond Fri, 10 Jan 2020 07:13:53 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=6660
 1.  » 

Met de ‘bus’ naar de basisschool

In 2016 startte Team Ambulance met het bezoeken van basisscholen. Begin 2020 maken we de tussenstand op.

Het doel is om eind 2021 15.000 basisschoolleerlingen les te hebben gegeven over 112 bellen en de ambulance. In 2016, het eerste jaar én het pilotjaar, werden meer dan 40 scholen bezocht: in elke gemeente van ons werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord selecteerden we één basisschool waarvan twee klassen (onderbouw en bovenbouw) werden bezocht. Inmiddels kunnen scholen zelf een bezoek aanvragen via de website van de RAV.

Mijn opa was ook met de ambulance mee!

De kinderen waren erg enthousiast. In de onderbouw gaan steevast de vingertjes omhoog om de ervaringen te delen: elke kleuter heeft wel iets te vertellen. Familieleden zijn vervoerd of ze hebben de ambulance in de straat gezien of met lichten en sirenes voorbij zien komen. Zij zijn vooral gericht op het ambulancevoertuig, en staan te trappelen om er een kijkje in te nemen. De kinderen uit de bovenbouw komen met goede, kritische vragen en willen het naadje van de kous weten over de manier waarop ambulancezorg werkt. Ook onze vrijwilligers van Team Ambulance hebben er plezier in om op deze manier hun kennis uit te dragen.

De stand van zaken per 1 januari 2020 is als volgt.  In de afgelopen 4 jaar (1 januari 2016 tot 1 januari 2020) werden:

 • Ongeveer 120 basisscholen en 230 klassen bezocht met in totaal circa 6160 leerlingen
 • 165 klassen in de onderbouw en 65 klassen in de bovenbouw
 • 6400 lesboekjes uitgedeeld

Naast het bezoeken van basisscholen, het oorspronkelijke doel waar Team Ambulance voor in het leven geroepen is, waren we ook present op een aantal evenementen waar veel kinderen aanwezig waren, namelijk bij Rescue Vlissingen, op open dagen van onszelf en van ketenpartners, en op conferenties van de acute zorg.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/team-ambulance-de-tussenstand/feed/ 0
Indicatoren kwaliteit van zorg https://www.ravbrabantmwn.nl/indicatoren-kwaliteit-van-zorg/ https://www.ravbrabantmwn.nl/indicatoren-kwaliteit-van-zorg/#respond Tue, 10 Dec 2019 07:41:31 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=6691
 1.  » 

Goede zorg is veel meer dan op tijd zijn

Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) zetten zich samen met hun ketenpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en te verbeteren. De kwaliteit van de ambulancezorg wordt momenteel vooral beoordeeld op de aanrijtijd. Een bredere set kwaliteitssignalen doet de zorg aan patiënten meer recht. Koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft daarom samen met diverse ketenpartners het eerste landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ontwikkeld. Dit is op 12 december jl. aangeboden aan Zorginstituut Nederland.

Het nieuwe kwaliteitskader is voor de ambulancesector een grote stap voorwaarts, omdat de focus meer ligt op kwaliteit dan op tijd. Bij de ontwikkeling is gekeken naar patiëntervaringen, pijnmeting en behandeling, tijdigheid en samenwerking met ketenpartners. De zeven uitgangspunten van goede zorg, beschreven in de Nota goede ambulancezorg, vormen de basis.
Ook het hele ambulanceproces is hierin meegenomen: van het aannemen en beoordelen van de zorgvraag door de meldkamercentralist ambulancezorg, de zorg aan de patiënt en het vervoer tot aan de overdracht van de patiënt aan een andere zorgverlener.

Vanaf 2020 zijn 13 kwaliteitssignalen meetbaar, de andere volgen de komende drie jaar. Het kader biedt ambulancehulpverleners inzicht in wat zij nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren. Voor patiënten maakt het kader duidelijk wat zij kunnen verwachten van ambulancezorg. En zorgverzekeraars kunnen het kader gebruiken in hun gesprekken met RAV’s over de inkoop van zorg, maar ook om de kwaliteit van zorg bespreekbaar en beheersbaar te maken.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/indicatoren-kwaliteit-van-zorg/feed/ 0
Opleiding naar andere functie https://www.ravbrabantmwn.nl/opleiding-naar-andere-functie/ https://www.ravbrabantmwn.nl/opleiding-naar-andere-functie/#respond Tue, 10 Dec 2019 07:37:42 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=6686
 1.  » 

Van chauffeur naar verpleegkundige

In september 2019 startte de Hogeschool Utrecht voor het tweede jaar met de duale BMH-opleiding voor ambulancechauffeurs tot Medisch Hulpverlener Ambulancezorg. Deze opleiding duurt in totaal drie-en-een-half jaar, waarvan studenten de eerste twee jaren twee dagen per week naar school gaan en daarnaast blijven werken als ambulancechauffeur. Het laatste deel van de opleiding werk je boventallig als derde op de ambulance, als medisch hulpverlener in opleiding.

Een belangrijke toelatingseis is dat er een arbeidsovereenkomst is met een ambulancedienst voor tenminste 24 uur per week, waarbij directe patiëntenzorg een voorwaarde is. De werkgever selecteert zelf de kandidaten voor deze opleiding. Ambulancechauffeurs Dave en Paul volgen vanuit onze RAV de opleiding en delen hun ervaringen.

Dave

Dave

Ambulancechauffeur

“Het volgen van de duale BMH-opleiding zie ik als een unieke kans”

Lees verder

Paul

Paul

Ambulancechauffeur

“Van de chauffeursstoel naar die van de bijrijder”

Lees verder

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/opleiding-naar-andere-functie/feed/ 0