Doet u mee aan ons onderzoek?

Onlangs is een ambulanceteam bij u geweest. Wij hopen dat het weer beter gaat met uw gezondheid.

Als ambulancedienst vinden wij de zorg aan onze patiënten heel belangrijk. Op verschillende manieren onderzoeken wij hoe we de ambulancezorg kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door aan patiënten te vragen hoe zij de ambulancezorg hebben ervaren. Graag nodigen wij u uit om hieraan mee te werken.

Waarom krijgt u deze uitnodiging?

Als een ambulanceteam hulp verleent aan een patiënt, leggen zij de gegevens vast in een medisch dossier met daarin:
• de persoonsgegevens van de patiënt;
• de bevindingen (wat is er met de patiënt aan de hand);
• eventuele behandeling (zoals medicijnen tegen de pijn);
• het advies (zoals doorverwijzing naar de huisarts).
Deze informatie wordt in een systeem opgeslagen. We hebben een uitdraai gemaakt van adressen waar onlangs een ambulance is geweest, maar de patiënt niet met de ambulance naar het ziekenhuis hoefde. Uw gegevens zijn hieruit ook naar voren gekomen.

Uw ervaringen

Met een korte vragenlijst (drie vragen) willen we graag van u horen hoe u onze zorg hebt ervaren. Ook vragen wij of we u mogen bellen voor een uitgebreider, telefonisch interview.
Ook als u niet wilt deelnemen aan het telefonische interview kunt u de vragen beantwoorden. U wordt dan niet gebeld.

 

Geeft u in de vragenlijst aan mee te willen werken aan een telefonisch interview? Dan nemen we mogelijk contact met u op. In dit telefoongesprek hebt u alle ruimte om te vertellen wat u van onze zorg vond. Deze informatie delen we met het ambulanceteam dat u behandelde, om de ambulancezorg verder te verbeteren. Het interview duurt ongeveer 20 minuten; u hoeft zich niet voor te bereiden.
Niet alle patiënten worden daadwerkelijk gebeld.

 

U beslist natuurlijk zelf of u meedoet. We willen benadrukken dat wij altijd vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Ook hebben uw antwoorden nooit invloed op eventuele toekomstige hulpverleningen. U kunt zich altijd bedenken en afzien van (verdere) deelname.

Wilt u aan het onderzoek meewerken?

Klik dan op de knop hieronder.

U kunt de vragen ook beantwoorden door de QR-code te scannen.

 

 

 

Ik hoop van harte dat u aan het onderzoek wilt meewerken.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

J. de Waard, directeur

Heeft u nog vragen?