Lever het verkeersplan minimaal 21 dagen vooraf aan de werkzaamheden. De afsluiting wordt beoordeeld en als nodig is, vindt stakeholderoverleg plaats. Daarnaast de werkzaamheden altijd melden op melvin.ndw.nu of ltc.andes.nl

NogLink naar flowchart RAV voor onze aanpak en verwerking.

Verkeersplan bevat minimaal:

Verkeersplan in PDF/WORD met daarin:

  • de exacte werkvakken
  • voor secundaire wegen: fasering werkvakken (maximaal 80 meter per vak)
  • exacte startdatum en -tijd
  • exacte einddatum en -tijd
  • Contactgegevens van melder
  • Is er doorgang mogelijk?
    • Zo ja, hoe?
    • Onder welke voorwaarde(n)?