1.  » 
  2. maatschappij
  3.  » Curaçao

RAV verleent bijstand op Curaçao 

Regionale Ambulancevoorziening  (RAV) Brabant Midden-West-Noord heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bijstandsverzoek voor Curaçao ontvangen voor het leveren van extra ambulancepersoneel voor een periode van vier weken. De situatie ten aanzien van COVID-19 op Curaçao was begin april zeer ernstig gezien het hoge aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen.

De ambulancedienst van Curaçao, de Fundashon Kuido di Ambulans (FKA) is hierdoor de afgelopen maanden geconfronteerd met een toenemend aantal ambulanceritten. Door de hoge werkdruk en Covid-besmettingen onder het personeel kon de FKA de ambulancewerkzaamheden niet langer verantwoord uitvoeren en heeft Curaçao een officieel verzoek ingediend voor assistentie vanuit Nederland.

Lianne van Driel, strategisch adviseur Crisisbeheersing bij de RAV Brabant Midden-West-Noord, coördineert de hulp vanuit Nederland en is afgelopen week met het eerste team naar het eiland afgereisd.

“Onze RAV verleent sinds een aantal jaren regelmatig bijstand op Sint Maarten. Daarom heeft het ministerie ons gevraagd om op korte termijn nu ook vijf ambulanceverpleegkundigen naar Curaçao te sturen om het ambulancepersoneel daar de komende maand bij te staan. Het eerste team is inmiddels ruim een week op het eiland aan het werk. We trekken hierbij samen op met onze collega-ambulancediensten van de regio’s Zuid-Holland-Zuid, Brabant-Zuidoost en Gelderland-Zuid. De assistentie moest namelijk heel zorgvuldig voorbereid worden. Want natuurlijk vraagt Corona ook nog steeds veel van de Nederlandse ambulancezorg, en zeker in Brabant.”

Lianne van Driel is inmiddels weer terug in Nederland, na samen met de ambulancedienst op Curaçao voorbereidingen te hebben getroffen voor het Nederlandse team van ambulanceverpleegkundigen dat nog 3 weken blijft.

“De collega’s op Curaçao zijn heel erg blij met onze komst en de samenwerking is prima. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is gelukkig al iets aan het dalen. Curaçao zit in een stevige lockdown, waaraan de bevolking zich prima houdt. Daardoor is in een week tijd het aantal besmettingen met ruim 40% verminderd, en de daling zet nog steeds door!”.