1.  » 
  2. bestuur
  3.  » Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit: flexibel inspelen op onverwachte situaties

Het leveren van ambulancezorg is een publieke taak die van levensbelang kan zijn. Deze taak is onder te verdelen in verschillende onderdelen, ook wel kritische processen genoemd. Deze zijn namelijk cruciaal om kwalitatief hoogstaande ambulancezorg te leveren. (Langdurige) uitval van (gedeelten van) deze processen kan negatieve en zelfs onacceptabele gevolgen hebben. Voor burgers en medewerkers, maar ook voor  (keten)partners, de RAV zelf en andere betrokkenen. Dit willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben wij deze kritische processen in kaart gebracht in bedrijfscontinuïteitsplannen.

Direct na de uitbraak van COVID-19 in februari 2020 is onze RAV conform de crisisstructuur opgeschaald. Het crisisbeleidsteam (CBT) werd direct bijeen geroepen. In maart heeft het CBT een bedrijfscontinuïteitsplan voor COVID-19 opgesteld waarmee we de crisis gestructureerd en gefaseerd het hoofd konden bieden. In korte tijd zijn diverse scenario’s uitgewerkt en nieuwe (tijdelijke) werkprocedures doorgevoerd.

De impact van de Coronapandemie was groot en heeft ons veel nieuwe inzichten gegeven. Tegelijkertijd zijn we enorm trots op de inzet van onze medewerkers, waardoor we de crisis samen hebben beleefd en doorstaan. Het ziekteverzuim van onze RAV bleef relatief laag en er ontstonden daardoor geen grote capaciteitsproblemen. Omdat er altijd weer een nieuwe pandemie (COVID19 of anders) kan komen, willen we hier goed op voorbereid zijn én blijven. Met het bedrijfscontinuïteitsplan dat er nu ligt, kunnen we flexibel inspelen op onverwachte situaties en toch de zorg in de keten waarborgen.

Weten hoe onze RAV werkte in Coronatijd? Bekijk de tijdlijn